Sponsorujemy

Odpowiedzialny biznes to nie tylko zdobywanie zamówień i optymalizacja zysków. W trosce o harmonijny rozwój naszego miasta i łódzkiej społeczności wspieramy:

  • rozwój młodych talentów i edukację młodzieży szczególnie uzdolnionej poprzez sponsorowanie Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi,
  • wyjazdy wakacyjne dla dzieci z niezamożnych rodzin poprzez darowizny dla organizatorów Kolonii Letnich w Ostrowie,
  • propagowanie krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, organizowanie działalności, której celem jest udostępnianie wiedzy żeglarskiej oraz kultywowanie i propagowanie tradycji żeglarskich przez sponsorowanie  Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego NAVICULA.