Ideal CMMS

IdealCMMS: Narzędzie wspierania działań utrzymania ruchu

W dużej organizacji gdy trzeba efektywnie zarządzać parkiem liczącym 200 lub więcej maszyn, liczy się właściwe planowanie, wykonywanie i nadzorowanie prac okresowych oraz umiejętna alokacja zasobów do pojawiających się zadań. Kto jest w stanie dokonać tej trudnej sztuki może oferować najwyższy poziom obsługi i jednocześnie oferować rozsądne ceny. Do aktywnego zarządzania zasobami i zadaniami oraz magazynami stosowane jest oprogramowanie typu CMMS (ang. Computerized Maintenance Management System).

 

W 2009 roku rozpoczęliśmy prace nad zdefiniowaniem wymagań do własnego systemu typu CMMS, który naszym zdaniem byłby najlepszym narzędziem wspierania działań służb utrzymania ruchu. W międzyczasie nasze doświadczenia współpracy z dużymi korporacjami pozwoliły zmodyfikować niektóre założenia, ponadto szybki rozwój technologii internetowej w tym technologii mobilnych zmienił nasze pocztkowe nastawienie i dziś możemy przedstawić system, który rzeczywiście wspiera nasze działania i jest przyjazny zarówno dla Klienta jak i dla użytkownika.

 

System IdealCMMS składa się z elementów-modułów, które w naturalny sposób wspierają wyodrębnione działania utrzymania ruchu.

Proactive Maintenance

Pierwszym modułem jest ProActive Maintenance, który pozwala zaplanować działania prewencyjne i okresowe dla każdej maszyny, w zależności od potrzeb można zaplanować, realizować i nadzorować dowolne zadania (przegląd techniczny, przegląd okresowy, konserwację, badania elektryczne, czyszczenie, smarowanie itp. itd).

 

 

 

Zaplanowane działania można oglądać w różnych widokach kalendarza np. w ujęciu miesięcznym, rocznym, tygodniowym lub dziennym. W każdej chwili możemy obejrzeć zadania zaplanowane do zrealizowania w danym dniu.

 

Ponadto zawsze możemy podejrzeć dowolne zadanie dowiedzieć się kto je realizuje i jaki jest obecny status takiego zadania.

Dla każdego zadania istnieje możliwość zdefniowania unikalnej listy czynności, która może mieć postać i funkcjonalność listy kontrolnej. W ten sposób można zapewnić potwierdzenie wykonania każdej ważnej czynności przeglądowej. Mało tego, system odnotuje osobę wykonującą czynność oraz czas, w którym czynność została zatwierdzona jako wykonanna. Tylko od zarządzającego systemem zależy stopień uszczegółowienia działań. W tym zakresie narzędzie jest elastyczne i można je dostosować do wymagań każdego Klienta. Wbudowany mechanizm przypisania zadania do konkretnej osoby pozwala śledzić, wszystkie operacje i zapisywać wszelkie zmiany statusu łącznie z wykonaniem poszczególnych czynności oraz zakończeniem zadania i przeniesieniem go do archiwum.

 

W zależności od potrzeb wykonujący zadania okresowe mogą dostosować wygląd kalendarza do własnych potrzeb. Dostępne są widoki dnia, tygodnia, miesiąca i roku. Ponadto dostępne są widgety z listami zadań do wykonania w danym dniu i listami zadań przypisanych danej osobie. W zależności od potrzeb listy mogą pełnić rolę planera, lub checklisty dla zarządzającego zespołem. Efektywna wyszukiwarka pozwala znaleźć i wyedytować dowolne z zadań wpisanych do kalendarza. Dostępna  Jak wspomniano, każda z czynności jest nadzorowana, odnośnie czasu wykonania i osoby wykonującej. Wszelkie zapisy są wpisywane do archiwum, które gromadzi wszelkie informacje na temat osób zaangażowanych w wykonanie działań, oraz czasu ich rozpoczęcia i zakończenia.

Moduł ProActive Maintenance pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby do zaplanowanych zadań oraz dodatkowo pozwala na optymailizację planowania zadań dzięki możliwości ręcznego wpisywania rzeczywistej pracochłonności zadań i czynności. Kluczowym aspektem sukcesu narzędzia jest jego łatwość obsługi i czytelność. Wykorzystanie efektów graficznych i wizualizacji opartych o kolor daje możliwoś natychmiastowej identyfikacji występowania opóźnień i zagrożeń. Możliwość aktywnego delegowania zadań na dostępne zasoby pozwala czynnie reagować na pojawiające się anomalie i kłopoty.

Reactive maintenance

Drugim elementem - modułem IdealCMMS jest moduł ReActive Maintenance. Jest to narzędzie służące do wspomagania procesu usuwania awarii na maszynach. W głównym oknie modułu widoczne są trzy widgety: monitor statusu systemy informujący o stanach awaryjnych nadzorowanych maszyn, lista archiwalnych awarii maszyn i urządzeń, oraz podstawowe statystyki dotyczące maszyn takie jak dostępność, średni czas między awariami, sredni czas naprawy. Lista zadań jest narzędziem pozwalającym na optymalizację pracy służb utrzymania ruchu, pozwala lepiej alokować zasoby do występujących potrzeb, lista w połączeniu z wyszukiwarką zgłoszeń stanowi silne narzędzie obróbki statystycznej zleceń archiwalnych i analizy trendów. Lista awarii pozwala śledzić aktualny status każdej awarii i stanowi narzędzie wspomagające wskazywania działań priorytetowych.

 

 

 

Proces nadzorowania i realizacji naprawy jest opisywany w karcie Opis awarii. Użytkownik systemu wprowadza opis awarii, wskazuje wymienione części oraz określa przyczyny źródłowe awarii. Zgodnie z metodologią TPM analizowanie przyczyn awarii pozwala prowadzić aktywną politykę usprawnień środków produkcji i politykę działań prewencyjnych.

Architektura systemu pozwala na łatwą implementację w każdym środowisku pracy. Jedyne wymagania to przeglądarka z dostępem do internetu.  Baza danych znajduje się na naszym serwerze zaś dostęp do danych jest realizowany za pomocą wydajnego skryptu php. Pozwala to znacząco ograniczyć wymagane pasmo dostępowe. Ponadto modułowa budowa i różnorodność widgetów ułatwia korzystanie z systemu za pomocą dowolnych urządzeń przenośnych jak smartfony czy tablety. Jednym słowem system działa na każdej platformie sprzętowej i w każdym środowisku. Korzyść dla organizacji wykorzystującej IdealCMMS jest oczywista: nie ma wydatków inwestycyjnych na serwer, aplikację, nowe urządzenia. System ruszy w istniejącym środowisku o ile tylko jest dostęp do internetu.

Responsive Web Design

System Ideal CMMS jest wykonany w technice projektowania stron internetowych o nazwie Responsive Web Design. Oznacza to, że interfejs graficzny system został zaprojektowany w taki sposób, aby korzystanie z systemu było wygodne na każdym urządzeniu (komputer, tablet i smartfon). Strona automatycznie dostosowuje wielkość elementów do rozdzielczości ekranu, dzięki czemu nie ma potrzeby przybliżania lub oddalania strony, aby znaleźć interesujący nas link, zakładkę lub nawigację.

Kontakt

ul. Traktorowa 111, 91-203 Łódź

tel. +48 607 048 599